Kościoły Drewniane Województwa MalopolskiegoKościoły istniejące -
Kościoły nieistniejące -

mapę przygotował Marcin Szukała