Kościoły Drewniane Województwa PodkarpackiegoKościoły istniejące -
Kościoły nieistniejące -

mapę przygotował Marcin Szukała