Kościoły Drewniane Województwa LubelskiegoKościoły istniejące -
Kościoły nieistniejące -

Mapę przygotował Marcin Szukała