Kościoły Drewniane Województwa LubuskiegoKościoły istniejące -
Kościoły nieistniejące -

mapę przygotował Marcin Szukała