Kościoły Drewniane Województwa OpolskiegoKościoly istniejące -
Kościoły nieistniejące -