LITERATURA
wykorzystana do opracowania serwisu


[1] Słownik Krajoznawczy Wielkopolski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Poznań 1992, Komitet redakcyjny: Paweł Anders, Włodzimierz Łęcki, Piotr Maluśkiewicz. Rozszerzone wydanie: Wielkopolska – Słownik Krajoznawczy, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań – 2002.

[2] Wielkopolskie Kościoły Drewniane, Patria Polonorum, Księgarnia Świętego Wojciecha, 2001, Ryszard Brykowski i Grażyna Ruszczyk.

[3] Drewniane budownictwo w górach, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków 2001, a) Kościoły drewniane na obszarze Sudetów - Elżbieta Trocka - Leszczyńska. b) b) Nieistniejące drewniane kościoły protestanckie w Sudetach Zachodnich – Marek Staffa. c) Drewniana architektura sakralna na polskim Podtatrzu w XIX i XX w. - Zbigniew Moździerz. d) Drewniane kościoły Limanowszczyzny - Józef Szymon Wroński. e) O dawnych kościołach drewnianych Podhala, Orawy i Spisza – Marian Kornecki.

[4] Kościoły drewniane Mazowsza, Jacek A. Wiśniewski, Oficyna Rewasz, Pruszków 1998.

[5] Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce – PAN – IS a) Zeszyt 7 – 1985 – Wanda Chmielak – Załęska, b) Zeszyt 4a – 1985 – Mateusz Pawlaczyk.

[6] Drewniane kościoły w Wielkopolsce – koncepcja – Piotr Maluśkiewicz – Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury – Poznań 2003.

[7] Kościoły drewniane Karpat i Podkarpacia – Magdalena i Artur Michniewscy, Marta Duda, Sebastian Wypych – Oficyna Rewasz – Pruszków 2001 i 2006.

[8] Zabytki Sztuki w Polsce – Śląsk, KOBiDZ, Petit s.c. Lublin – Warszawa 2006.

[9] Drewniane kościoły w Polsce 1918 – 39 – Grażyna Ruszczyk – ISPAN – Warszawa - 2001.

[10] Drewniane kościoły i dzwonnice Ziemi Świętokrzyskiej – Roman Mirowski – ROSiOŚK – Kielce – 2002.

[11] Cerkwie drewniane Karpat – Polska i Słowacja – Magdalena i Artur Michniewscy, Marta Duda – Oficyna Rewasz – Pruszków 2003.

[12] Drewniane Kościoły – Od Tatr po Gorce – Zbigniew Muzyk – „Wydawnictwo Fundacja” – Nowy Sącz 2003.

[13] Kościoły drewniane województwa poznańskiego – Ewa Stańska i Paweł Domachowski – BORT PTTK – Poznań 1989.

[14] Drewniane kościoły w Małopolsce Południowej – Ryszard Brykowski, Marian Kornecki – Ossolineum – 1984.

[15] Kościoły drewniane na Śląsku – Jacek Kubik – Gliwice – 2018.

[16] Katalog Zabytków Sztuki w Polsce – Instytut Sztuki PAN – Warszawa, a) Milicz, Żmigród, Twardogóra i okolice – Jakub Pokora i Mieczysława Zlata – 1997. b) Siemiatycze, Drohiczyn i okolice – Maria Kałamajska – Saeed – 1996. c) Mogilno, Strzelno, Trzemeszno i okolice – Tadeusz Chrzanowski i Marian Kornecki – 1982. d) Powiat Łowicki – Jerzy Łoziński – 1953 e) Powiat Opoczyński – Jerzy Łoziński i Barbara Wolf – 1953 f) Powiat Biała Podlaska - K. Kolendo – Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński – 2006 g) Powiat Radzyński - K. Kolendo – Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński – 2019 h) Powiat Bielski - Marcin Zgliński – 2019

[17] Kościoły drewniane Zamojszczyzny – Jan Górak – OBiDZ – Zamość 1986.

[18] Drewniana Architektura Sakralna na Pomorzu Gdańskim w XVIII – XX wieku – Tadeusz Sadkowski – GTN – Gdańsk 1997.

[19] Kościoły drewniane o zdwojonej konstrukcji ścian w Wielkopolsce – Aleksander Jankowski – 2009.

[20] Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi – Grzegorz Rąkowski – Burchard Edition – Warszawa 1997.

[21] Ilustrowany przewodnik po zabytkach na Wileńszczyźnie i Żmudzi – Jolanta Kucharska – Burchard Edition – Warszawa 2004.

[22] Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie – Burchard Edition – Warszawa. a) Galicji Wschodniej – Zbigniew Hauser 2004, b) Tom II – Jacek Tokarski 2001, c) Tom III – Zbigniew Hauser i Jacek Tokarski – 2001, d) Tom IV – Zadnieprze, Krym, Odessa – Zbigniew Hauser – 2003.

[23] Kościoły i kaplice archidiecezji Wrocławskiej – Kuria Metropolitalna we Wrocławiu – pod redakcją ks. Prof. Józefa Patera – Wrocław 2002.

[24] Nie zachowane kościoły drewniane Górnego Śląska – Piotr Siemko – CDKGŚ – Katowice 2001.

[25] Piękno Słowackiej Kultury – Drewniane cerkwie i kościoły – Milos Dudas, Ivan Gojdic, Margita Sukajlova – Dajama – 2007.

[26] Architektura drewnianych kościołów ewangelickich w powiecie kluczborskim – Józef Matuszczak – Muzeum Górnośląskie w Bytomiu – Bytom 1968.

[27] Bożnice Drewniane – Maria i Kazimierz Piechotkowie – Wydawnictwo Budownictwo i Architektura – Warszawa 1957

[28] Kaszubskie kościoły drewniane – Andrzej Liszewski, Tadeusz Sadkowski – BiT Beata - Trzebiatowska – Gdańsk 2006

[29] Aleksander Konieczny – Sprawozdanie z badań dendrochronologicznych zabytkowych kościołów w województwie śląskim przeprowadzonych w a) 2008 r. b) 2009 r. – Katowice 2009

[30] Kościoły zrębowe i szkieletowe województwa Lubuskiego – Małgorzata Szymańska – Dereń – WUOZ – Zielona Góra – 2009

[31] Kościoły, kaplice i dzwonnice drewniane – województwo małopolskie – część północna – Bronisław Cenda, Dominika Cenda – Rewasz – 2011

[32] Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia – Krzysztof Zieliński – Procarpathia – Rzeszów – 2011

[33] Mazowieckie kościoły drewniane – pod redakcją Barbara Jezierska, Rafał Nadolny – Warszawa – 2009

[34] Kościoły drewniane o zdwojonej konstrukcji ścian w Wielkopolsce – Aleksander Jankowski - Bydgoszcz – 2009

[35] Kościoły, kaplice i dzwonnice drewniane – województwo świętokrzyskie – Bronisław Cenda – Kraków 2012

[36] Grzegorz Sosna Katalog świątyń i duchowieństwa prawosławnej diecezji warszawsko-bielskiej – 2000

[37] Dawne cerkwie drewniane w województwie zamojskim – Jan Górak – OBiDZ – Zamość 1984.

[38] Łemkowska drewniana architektura cerkiewna – Ryszard Brykowski – Wrocław – 1986.

[39] serwis internetowy MusicamSacram

[40] Kościoły drewniane w Polsce – Piotr Krasny – Wydawnictwo M – Kraków 2022

[41] Drewniana Architektura Cerkiewna na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej – Ryszard Brykowski – Wrocław – 1995

[42] Cerkwie Chełmskiej Diecezji – Wasyl Slobodan – 2005

[43] Zapomniane cerkwie – Paweł Kusal – Krosno – 2011

[44] O sztuce Przemyskiej Eparchii – Jarosław Giemza – Łańcut – 2006

[45] Cerkwie w Bieszczadach – Stanisław Kryciński – Rewasz – Pruszków – 1995

[46] Świątynie Wołynia – Leon Popek – Lublin – 1997

[47] Z dziejów parafii prawosławnych na łemkowszczyźnie w okresie międzywojennym – ks. Roman Dubec – Gorlice 2011

Strona główna